Позиции Верховного Суда Украины

Право адвоката посвідчувати копії процесуальних документів

Зазначено, що відповідність копії письмового доказу оригіналу засвідчується підписом учасника справи (із зазначенням дати такого засвідчення).
У постанові Суду йдеться, що відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 20 Закону “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги. Зокрема посвідчувати копії документів у справах, які він веде, крім випадків, якщо законом установлено інший обов’язковий спосіб посвідчення копій документів.
В свою чергу суд апеляційної інстанції в оскаржуваних ухвалах необґрунтовано не врахував, що згідно зі ст.296 “Форма та зміст апеляційної скарги” КАС України подання оригіналів документів на підтвердження повноважень у особи, яка підписала апеляційну скаргу, не передбачено та окремих спеціальних вимог для засвідчення копій не встановлено.
 
 

ПОСТАНОВА

Іменем України

 

17 січня 2019 року

м. Київ

справа №809/1092/18

адміністративне провадження №К/9901/59501/18, №К/9901/60219/18

 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:

головуючого - Кравчука В.М., суддів Анцупової Т.О., Стародуба О.П.,

розглянув у письмовому провадженні

касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк"

на ухвали Львівського апеляційного адміністративного суду від 30.07.2018 (колегія у складі суддів Довгополова О.М., Шавеля Р.М. та Ільчишина Н.В.) та від 07.08.2018 (колегія у складі суддів Іщука Л.П., Онишкевича Т.В. та Хобор Р.Б.)

у справі № 809/1092/18

за позовом Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк"

до Відділу державної реєстрації виконавчого комітету Яремчанської міської ради Івано-Франківської області,

за участю третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: фізична особа-підприємець ОСОБА_1, Товариство з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк",-

про зобов'язання вчинити дії.

 

ВСТАНОВИВ:

 

1.          ПАТ "Дельта Банк" (далі - позивач) звернулося до суду з позовом до Відділу державної реєстрації виконавчого комітету Яремчанської міської ради Івано-Франківської області (далі - відповідач), треті особи, що не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: ФОП ОСОБА_1 (далі - третя особа-1), ТОВ "Український промисловий банк" (далі - третя особа-2) про зобов'язання вчинити дії.

2.          Ухвалою Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 26.06.2018 позовну заяву повернуто без розгляду у зв'язку з не усуненням позивачем її недоліків.

3.          Адвокат ОСОБА_2, як представник позивача, звернувся з апеляційною скаргою до Львівського апеляційного адміністративного суду, в якій просить зазначену ухвалу суду скасувати та передати справу на розгляд до суду першої інстанції для вирішення питання про відкриття провадження у справі.

4.          Ухвалою від 30.07.2018 Львівський апеляційний адміністративний суд повернув його апеляційну скаргу у зв'язку з тим, що для підтвердження повноважень адвоката на представництво у справі скаржник подав не встановлені процесуальним законом документи, а їх копії, посвідчені самим адвокатом. Тобто подані документи, які не можна визнати такими, що засвідчують повноваження адвоката як представника.

5.          Адвокат ОСОБА_2 повторно звернувся з апеляційною скаргою.

6.          Ухвалою від 07.08.2018 Львівський апеляційний адміністративний суд її повернув, посилаючись на ч.4 ст.298 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) і мотивуючи тим, що додана до апеляційної скарги копія довіреності, яка не засвідчена належним чином, не може вважатися належним документом, який підтверджує повноваження особи підписувати апеляційну скаргу. При цьому суд покликався на правові позиції Верховного Суду щодо застосування ст. 59 КАС України, висловлені у справах № 826/26890/15, 826/13806/17, 2а-34/11/1370.

7.          Позивач подав касаційні скарги (від 15.08.2018 та від 22.08.2018) на вищевказані ухвали суду апеляційної інстанції з проханням їх скасувати та передати справу на розгляд суду апеляційної інстанції для вирішення питання про відкриття апеляційного провадження, а розгляд скарг здійснити за його участю.

8.          Касаційну скаргу від 15.08.2018 на ухвалу від 30.07.2018 та касаційну скаргу від 22.08.2018 на ухвалу від 07.08.2018 обґрунтовано неправильним застосуванням статті 59 КАС України. Право адвоката посвідчувати копії документів у справах, які він веде, передбачене у п. 9 ч. 1 ст. 20 Закону України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність". Жодна норма чинного законодавства не визначає способу та порядку посвідчення адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та/чи копії ордера, копії довіреності.

Окрім того, суд не застосував ч. 5 ст. 94 КАС України, в якій зазначено, що учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

Також суд апеляційної інстанції безпідставно не врахував, що довіреністю представнику надано право розписуватись на документах від імені банку та завіряти копії документів на їх відповідність оригіналу. Лише представники фізичних осіб зобов'язані надати до матеріалів справи нотаріально посвідчену довіреність. Вважає, що він правильно засвідчив копію свого свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю та копію довіреності від банку на представництво його інтересів.

Судом також помилково застосовано до адвоката дію Національного стандарту України "Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів" ДСТУ 4163-2003.

Стосовно посилання суду на відсутність інформації стосовно обмежень у повноваженнях, представник позивача звернув увагу, що таку зазначено у долученій копії довіреності банку. Також обмеження зазначені у договорі про надання правової допомоги від 03.05.2018.

9.          Ухвалою від 27.08.2018 Верховний Суд (далі - Суд) відкрив касаційне провадження №К/9901/59501/18 щодо ухвали від 30.07.2018, а ухвалою від 05.09.2018 - провадження №К/9901/60219/18 щодо ухвали від 05.09.2018.

10.          Ухвалою від 16.01.2019 Суд об'єднав ці касаційні провадження для спільного розгляду.

11.          Оцінивши доводи касаційних скарг, Суд дійшов таких висновків.

12.          Відповідно до ч.2 ст.298 КАС України до апеляційної скарги, яка оформлена з порушенням вимог, встановлених статтею 296 цього Кодексу, застосовуються положення статті 169 цього Кодексу.

13.          Апеляційна скарга не приймається до розгляду і повертається судом апеляційної інстанції згідно з пунктом 1 частини 4 зазначеної статті КАС України, зокрема, якщо апеляційна скарга подана особою, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності, не підписана, або підписана особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не зазначено.

14.          Для застосування п.1 ч.4 ст.298 КАС України суди апеляційної інстанції мають з'ясувати на підставі доданих до апеляційної скарги матеріалів наявність у особи, що її підписала, адміністративної процесуальної дієздатності, повноваження її підписувати.

15.          Ключовим правовим питанням, яке, на думку представника позивача, вирішено неправильно, є можливість посвідчення копії довіреності адвокатом, на ім'я якого таку довіреність видано.

16.          У ст. 59 КАС України визначено вимоги до документів, що підтверджують повноваження представників. Повноваження представників сторін та інших учасників справи мають бути підтверджені, зокрема, довіреністю юридичної особи (п. 1 ч. 1).

17.          Відповідно до ч. 4 цієї статті повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність".

18.          Цією самою статтею визначено, що відповідність копії документа, що підтверджує повноваження представника, оригіналу може бути засвідчена підписом судді. Оригінали документів, зазначених у цій статті, копії з них, засвідчені суддею, або копії з них, засвідчені у визначеному законом порядку, приєднуються до матеріалів справи.

19.          Представник позивача є адвокатом (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю серії ІФ № 001262 від 26.01.2018) і на нього поширюється дія Закону України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність" від 05.07.2012 № 5076-VI.

20.          Відповідно до ч. 9 ч. 1 ст. 20 цього Закону під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги, зокрема посвідчувати копії документів у справах, які він веде, крім випадків, якщо законом установлено інший обов'язковий спосіб посвідчення копій документів.

21.          Оскільки представник позивача ОСОБА_2 веде судову справу від імені ПАТ "Дельта Банк", він, як адвокат, має професійне право посвідчувати копії документів у справах, зокрема і копії довіреності.

22.          Законом не передбачено іншого обов'язкового способу посвідчення копій документів, виданих юридичною особою (якою є ПАТ "Дельта Банк").

23.          Окрім того, Суд звертає увагу, що відповідно до абз. 2 ч. 5 ст. 94 КАС України учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення. Інших вимог до копій письмового документа процесуальний закон не містить.

24.          Суд апеляційної інстанції в оскаржуваних ухвалах необґрунтовано не врахував, що згідно зі ст.296 "Форма та зміст апеляційної скарги" КАС України подання оригіналів документів на підтвердження повноважень у особи, яка підписала апеляційну скаргу, не передбачено та окремих спеціальних вимог для засвідчення копій не встановлено.

25.          Отже, мотиви оскаржуваних ухвал не відповідають нормам процесуального права (ст. 5994 КАС України) та нормам матеріального права (ст. 20 Закону України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність"), що призвело до обмеження адвоката ОСОБА_2 у реалізації професійних прав, а його довірителя (ПАТ "Дельта Банк") - права на доступ до суду.

26.          У зв'язку з викладеним Суд вважає помилковим висновок суду апеляційної інстанції про наявність підстав для повернення апеляційної скарги з посиланням на відсутність доказів на підтвердження наявності у ОСОБА_2 права підписувати апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції у даній справі від імені позивача.

27.          Аналогічного правового висновку Верховний Суд дійшов у справі 803/886/18 (постанова від 03.10.2018).

28.          Правові висновки Верховного Суду щодо застосування ст. 59 КАС України, висловлені у справах № 826/26890/15, 826/13806/17, 2а-34/11/1370, на які послався суд, є нерелевантними, оскільки у жодній з цих справ представником не був адвокат і положення Закону "Про адвокатуру і адвокатську діяльність" не застосовувалися.

29.          З цих підстав Суд дійшов висновку, що касаційні скарги підлягають до задоволення.

30.          Відповідно до ч.1 ст.353 КАС України підставою для скасування ухвали судів першої та (або) апеляційної інстанцій і направлення справи для продовження розгляду є неправильне застосування норм матеріального права чи порушення норм процесуального права, що призвели до постановлення незаконної ухвали суду першої інстанції та (або) постанови суду апеляційної інстанції, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі.

31.          Водночас Суд врахував, що на час касаційного провадження діяльність Львівського апеляційного адміністративного суду припинена відповідно до указу Президента України від 29 грудня 2017 року №455/2017 та утворено Восьмий апеляційний адміністративний суд в апеляційному окрузі, що включає Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Рівненську та Тернопільську області, з місцезнаходженням у місті Львові.

32.          Тому справа для продовження розгляду підлягає передачі саме новоутвореному суду.

Керуючись ст.ст.326343-349350- 356 КАС України, Суд

 

П О С Т А Н О В И В:

 

1.          Касаційні скарги ПАТ "Дельта Банк" задовольнити повністю.

2.          Ухвали Львівського апеляційного адміністративного суду від 30.07.2018 та від 07.08.2018 скасувати, а справу направити для продовження розгляду Восьмому апеляційному адміністративному суду.

 

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття, є остаточною та оскарженню не підлягає.

 

 

Суддя-доповідач В.М. Кравчук

 

Суддя                                                                                                     О.П. Стародуб

 

Суддя                                                                                                    Т.О. Анцупова

Дата: 13.02.2019